ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Topology

ในภาคเรียนที่ 1/59 นี้ ครูพีรับผิดชอบสอนวิชา topology นักศึกษาภาค กศ.บป. จึงใช้ page หน้านี้ของ blog ในการสื่อสารข้อมูลกับนักศึกษาที่สอน และมีข้อมูลให้นักศึกษาเข้า download ตามลิงค์ดังนี้ 1. แผนการเรียน 2.แบบฝึกหัด 2.1 ชุดที่ 1 2.2 ชุดที่ 2

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ชุดที่ 7 การประยุกต์ใช้สามเหลี่ยมปาสคาล

ยินดีต้อนรับแขกที่เข้ามาเยือนบล็อคครูพีทุกท่านนะครับ โพสต์นี้นับว่าเป็นโพสต์แรกที่ครูพีได้โพสต์ลงในบล็อกในปี พศ. ใหม่ 2559 นี้ วันนี้ครูพีมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สามเหลี่ยมปาสคาลไปช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกระจายทวินามได้เป็นอย่างนี้ ซึ่งจะเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาโจทย์ได้หลากหลาย แม้กระทั่งการใช้หาเศษจากการหารเลขยกกำลังสูงๆที่มีเลขชี้กำลังขนาดใหญ่ได้อย่างน่าพอใจทีเดียว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำข้อสอบแข่งขันในชั้นเรียน หรือสอบบรรจุเข้ารับราชการก็ตาม รายละเอียดโปรดลิงค์ได้ที่ URL นี้นะครับ การประยุกต์สามเหลี่ยมปาสคาล ด้วยความปราถนาดี// ครูพี

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชุดที่ 6:สัดส่วน

ขอต้อนรับแขกทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมบล็อดครูพีด้วยความยินดียิ่ง วันนี้ครูพีได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับสัดส่วน(Proportion) ซึ่งก็คือการเท่ากันของอัตราส่วน(Ratio)ตั้งแต่สองชุดขึ้นไป โดยนำเสนอเคล็ดลับซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการแก้ปัญหาของสัดส่วนด้วยการสมมุติให้สัดส่วนที่กำหนดมาให้นั้นเท่ากับค่าคงตัวค่าหนึ่ง แล้วสร้างความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นได้ในรูปค่าคงตัวที่กำหนด แล้วจะสามารถนำไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้สนใจโปรดลิงค์เข้าศึกษาได้ที่ สัดส่วนเท่ากับค่าคงตัว ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้นะครับ ด้วยความปราถนาดี ครูพี พระพุทธองค์ทรงคุ้มครอง "นัมเมียว โฮเร็ง เงเคียว"

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชุดที่ 5 : ทฤษฎีบทเศษเหลือ

วันนี้ครูพีมีเรื่องราวดีๆ เพื่อเสริมทักษะและมุมมองของผู้เข้ามาแวะเยี่ยมบล็อกเล็กๆ นี้นะครับ เป็นเรื่องราวที่รู้จักกันดีว่าทฤษฎีบทเศษเหลือ ที่ว่าด้วยการหารพหุนาม ไม่ว่าจะเป็นการหารตัวเลขหรือพหุนามก็ตามทุกคนก็คงทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวตั้ง ตัวหาร และเศษที่ได้จากการหารว่า ตัวตั้ง = ตัวหารxผลลัพธ์ + เศษ ถ้าหารลงตัวเศษจะเป็นศูนย์ การหาเศษที่ได้จากการหารนั้นนอกเหนือจากจะหาได้จากการตั้งหารกันตรงๆ ใช้การหารสังเคราะห์ หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือดังที่ครูพีจะนำเสนอในครานี้ มีโจทย์ที่น่าสนใจที่ผู่อ่านควรศึกษาไว้เป็นประสบการณ์เพื่อประเทืองปัญญา การสอน การสอบ ผู้สนใจโปรดลิงค์เข้าศึกษา ทฤษฎีบทเศษเหลือ ขอให้ทุกท่านมีความสนุกกับการเรียนรู้นะ ด้วยความปราถนาดี ครูพี "นัมเมียว โฮเร็ง เงเคียว"

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การหาค่าของ x^2 + 1/(x^2) เมื่อกำหนด x+1/x หรือ x-1/x

วันนี้ครูพีจะได้นำกลเม็ดเคล็ดลับในการคำนวณค่าของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x^2 + 1/(x^2) เมื่อโจทย์กำหนด ค่านิพจน์ x+1/x หรือ x-1/x มาให้ ซึ่งถ้ามีสูตรที่ได้ให้ไว้แล้วจะสามารถประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คณิตศาสตร์เป็นเรื่องของทักษะ ผู้คิดคณิตศาสตร์ได้ดีจะต้องมีประสบการณ์ในการคิดโจทย์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในเวลาสอบแข่งขันต้องแข่งกับเวลาที่มีจำกัดด้วย เนื้อหาที่นำเสนอไว้นี้เป็นเนื้อหาระดับมัธยมศึกตอนต้น และอาจพบในเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับจำนวนจริง ผู้สนใจโปรดลิงค์เข้าศึกษาที่ URL การหาค่า x^2 + 1/(x^2) โดยครูพีต้องทำในรูป pdf ไฟล์ เพราะต้องใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น... ด้วยความปราถนาดี ครูพี พระพุทธองค์ทรงคุ้มครอง "นัมเมียว โฮเร็ง เงเคียว"

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การกระจายเศษส่วนเป็นเศษส่วนย่อย

การกระจายเศษส่วนเป็นเศษส่วนย่อย วันนี้ครูพีได้นำเสนอการแยกเศษส่วนเป็นเศษส่วนย่อย ที่สามารถประยุกต์ไปใช้ในการหาผลรวมของเศษส่วนหลายๆ จำนวน ซึ่งเรามักจะพบในข้อสอบแข่งขันอยู่เสมอ ถ้าใครไม่มีเทคนิคที่ครูพีจะกล่าวไว้ในบทความนี้ไปใช้วิธีตามปกติแล้วรับรองได้ว่าหน้ามืดชัวร์ สนใจโปรดลิงค์เข้าศึกษาที่ url นี้ การแยกเศษส่วนเป็นเศษส่วนย่อย ด้วยความปราถนาดี ครูพี

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง

การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง วันนี้ครูพีจะนำเสนอหลักการพร้อมกับตัวอย่างที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบทศนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังขนาดใหญ่ ฐานต่างกัน เลขชี้กำลังต่างกัน เทคนิคการปรับเลขชี้กำลังให้เท่ากันหรือฐานให้เท่ากัน ด้วยการคัดสรรตัวอย่างต้นแบบที่น่าสนใจ พร้อมแบบฝึกทักษะที่เหมาะสม ครูพีมั่นใจว่าเมื่อตั้งใจศึกษาหลักการแนวคิด ตัวอย่างต่างๆ ในบทความนี้ด้วยความเข้าใจแล้ว จะทำให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ในการสอบแข่งขันในเวทีต่างๆได้อย่างมั่นใจแน่นอน ลิงค์เข้าศึกษาเนื้อหาได้ที่ การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง ด้วยความปราถนาดี ครูพี "สติรักษา ปัญญาคุ้มครอง"