ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การใช้เกมประกอบการสอนคณิตฯ

ครูคณิตศาสตร์ควรศึกษาทั้งเกมที่ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และเกมลับสมองโดยทั่วไป
เกมที่ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนนั้น มักจะเป็นเกมที่สั้น ง่าย และใช้เวลาน้อย ผู้สอนอาจใช้เกมเพื่อสรุปแนวคิด(concept) หรือใช้ฝึกทักษะ แก่ผู้เรียนก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น