ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คณิตศาสตร์กับการใช้ชีวิต

คิดว่า คณิตศาสตร์ สำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างไร [วิทยาศาสตร์]

(1) ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ทางตรง เช่น คิดเงิน ทอนเงิน
ทางอ้อม เช่น ประกอบการตัดสินใจซื้อของ ในส่วนของราคาถูกแพง ค่าเสื่อม ค่าซาก

(2) คำนวณค่าใช้จ่าย, คิดหาเส้นทางที่เดินทางได้เร็วที่สุด, วางแผน, คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ, คาดคะเน ขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง, วิเคราะห์การใช้จ่าย เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถใหม่, ฯลฯ

(3) มีนักวิชาการเชื่อว่าความสามารถในด้านดนตรีและคณิตศาสตร์สัมพันธ์กันเพราะทั้งสองใช้ตรรกะในลักษณะเดียวกัน โน้ตดนตรีประกอบด้วยตัวเลขและแบบแผนและการมองเห็นเข้าใจแบบแผนนั้นเป็นลักษณะหนึ่งที่พัฒนามาจากคณิตศาสตร์

(4) ความรู้คณิตศาสตร์ ทำให้เราเป็นคนรู้จักเหตุและผล รู้จักการแก้ไขปัญหาให้ชีวิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งหลายคนมองเพียงว่าจะใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์อย่างไร

(4) มันเป็นเรื่อง เส้นผมบังภูเขา ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็ใช่ เพราะว่าเราคงไม่ถอดสแควร์รูทเพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลางท่อนำพีวีซีหรอก แต่ถ้าเขาคนนั้นเป็นวิศวะกร คณิตศาสตร์คือสิ่งที่มีค่าอนันต์ดั่งทองคำเลยครับ

(5) ใช้ทุกวิชาชีพทั้งนักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือทั้งนั้น

(6) คามเห็นของผู้จบทางคณิตศาสตร์มาโดยตรง
ทางตรงคือ คณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ซื้อของ ทอนเงิน ทำบัญชี
ทาง อ้อม คือ คณิตศาสตร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนในทุก ๆ วิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ แทบทุกวิชา จะต้องมีโมเดลทางคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยในการหาผลลัพธ์ออกมา ยิ่งในส่วนของคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์มีส่วนช่วยในการออกแบบโปรแกรม อันนี้ประสบการณ์ตรง ผมสามารถเขียนโปรแกรมเสร็จได้ ภายใน 1 วัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ส่วนเพื่อนผมใช้เวลา 5 วัน คณิตศาสตร์มีส่วนจำเป็นจริง ๆ


(7) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นำสัญลักษณ์มาใช้ก็คือตัวเลข ซึ่งการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ก็เป็นการใช้เหตุและผล(ความสัมพันธ์) โดยมีจากระดับพื้นฐาน(สำหรับคนทั่วไป)ไปจนถึงระดับยาก(เฉพาะทาง)
สำหรับ การใช้คณิตศาสตร์ในชวิตประจำวันจะเป็นการใช้ระดับพื้นฐาน เช่น ไปตลาดจ่ายค่าซื้อปลา 50 บาทโดยให้เงินแม่ค้า 100 บาท ซึ่งแม่ค้าก็จะต้องทอน 50 บาทกลับคืนมา (ความสัมพันธ์) ถ้าแม่ค้าไม่รู้ความสัมพันธ์(บวกเลขหรือลบเลขไม่เป็น)ก็อาจใช้เครื่องคิดเลข เลขแทน


(8) [นักศึกษาปริญญาโท]
ในชีวิตจริง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์น่าจะเกี่ยวข้องกับการคาดคะเน การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การหาคำตอบ บางคนบอกไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์เลยนอกจากคิดเงิน ผมว่าบางครั้งเราใช้คณิตศาสตร์แบบไม่รู้ตัว โดยใช้ประสบการณ์หรือประมาณเอา


(9) [เด็กมัธยม]
ทางตรงการคำนวณปริมาณ
ความสูงความยาว การเคลื่อนที่
การนัดเวลา การเงิน การจัดการทางสถิติ

ทางอ้อมการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข
โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น